Оборудване
 

Мухарски прът - мухарка

Мухарската пръчка, е конструирана специално за изхвърлянето на шнура чрез което се постига поднасянето на искуствената муха до желаното място за търсене на рибата.Мухарката е неотменим елемент от екипировката на всеки мухар.
Мухарските пръчки стандартно се разпределят на различни класове ( от клас 1 до клас 15) според тежестта на мухарските шнурове.Дължината им варира от 180 см до 300 см като теглото на пръта нараства с нарастването на класа. Естествено е по-леките и финни пръчки да са предпочитани от повечето риболовци.Изборът е според вида риба и местото на риболов.За нашите условия са подходящи пръчки 5 клас с дължини а между 240 и 270 см .като задължително пръчката трябва да се съгласува по дължина и тежест с макарата и шнура като се търси максимален баланс.Пръчки от 6 и 7 клас се препоръчват при целенасочен риболов с големи стримери главно за щука и едър кефал.
Качеството на всяка пръчка се определя основно от нейните бланки, водачи , макародържач и коркова дръжка.
Бланки
В днешно време, с напредването на технологиите, мухарките се изработвот основно от графитни бланки. Същите представляват фнни кухи конусни сегменти, фабрично изработени от графитни  нишки примесени в различна пропорция с композитни вещества ( най-често различни смоли) .Колкото съдържанието на графитни нишки е по-високо толкова бланките са по-леки , с по-малък диаметър и  по-добри кастинг качества..
Все по-актуални стават пръчките на три и четири части(колена) поради по-удобния им транпорт.


Макародържач

От името се разбира, че това е елемент с който се захваща мухарската макара към пръчката. Модерните макародържачи се произвеждат от твърди алуминиеви сплави с различен цвят, покритие и дизайн. Класическия качествен макародържач е от фрезован метален панел с качествена резба гарантиращи дълготрайната му употреба.
Водачите
Представляват метални рингове монтирани по специален начин към бланките. Биват змиевидни с две точки на монтаж и кръгли с една точка на монтаж като върховия водач се нарича типтоп.Те осигуряват безпроблемното изнизване на шнура при замятане.От качеството на материала и изработката им зависи както лесното замятане на шнура, така и  свеждане до минимум на неговото механично поврежданене. Утвърдените фирми произвеждат качествени водачи от стоманена тел с твърдо хромово или титаниево покритие.


Корковата дръжка
(грип)
Представлява плътно залепени коркови шайби оформени според големината на пръчката и предпочитанията на риболовеца.Удобната дръжка не изморява ръката и е едно от условията за добър кастинг.Класическия стил за леки и средно тежки пръчки е т.н   Reverse Half Wells Grip