Blue Winged Olives
BWO

 

 

 

 

Blue Winged Olives
BWO

Обща характеристика, морфология и биология

Тези малки майски мухи рядко отсъстват от нашите реки. Излюпването им може да започне още през м.февруари като продължава до м.май. През летните горещини като че ли изчезват за да се появят отново през септември и според есенните температури могат да се видят чак до застудяването през ноември.

Сборното име на тези майски мухи се дължи на тъмните със сивосинкав оттенък крила и зеленикавия цвят на тялото. Включват няколко рода, които с непрекъснатото си присъствие по реките представляват ежедневна част от храната на рибите и съответно интерес за риболовците, ловякщи на имитациите им.

Мухите от рода Baetis е най-значимият като имитация за риболов. Много от представителите на семействата Baetidae и Ephemerellidae са посочени като BWO , което е събирателно название тъй като като са със сходни имитации и тактика на риболов.

  Особености: Сем. Baetidae

•  Трахейните хриле без нишковидни снопчета
•  Очите разположени странично на главата
•  Шест или 7 чифта трахейни хриле (погледнато отгоре те ясно излизат извън очертанията на тялото)
•  Задните ъгли на абдоминалните сегменти не са източени под формата на шипове
•  Опашните нишки с еднаква дължина (при р. Cloeon , Procloeon , Centroptilum ) или средната е по-къса в сравнение с другите две (при р. Baetis )
•  Ларвите са добри плувци и населяват потоци, реки, локви/блата и езера.

 

 

Представители:

  • род. Baetis ,
  • род Cloeon
  • род Procloeon
  • род Procloeon
  • род Centroptilum
 

представители на
семейство Baetidae у нас 
  Особености: Сем. Ephemerellidae
•  Очите разположени странично на главата
•  Четири видими двойки пластинковидни трахейни хриле, като петата двойка е скрита отдолу под 4-тата
•  Хрилните пластинки разположени дорзално върху абдомена (погледнато отгоре те не излизат от очертанията на тялото)
•  Опашните нишки с къси и редки четинки
•  Ларвите са лоши плувци и обикновено се намират под камъните или измежду бриофити и макрофитите в потоци, реки и по изключение в езера.
 


Представители:

  • род. Ephemerella,
  • род Serratella ,
  • род Torleya
 


представители на
семейство Ephemerellidae
у нас

 

 
Нимфите са с големина от 4-12 mm, повечето с три опашки, с вариращ цвят от светло жълто, олив зелени до кафяв и почти черен и са както добри плувци ( swimmers ), така и пълзящи по дъното Crawle rs , живеят в течащата вода с бавно до умереното течение.
Нимфите целенасочено преминават къси разстояния в намиране на ново местообитание като активността им е най-голяма след залез слънце.
Субимагото ( Дън ) се излюпва в зависимост от температурата на водата и въздуха като обикновенно започва в ранния следобед, продължава на фази, като пикове се наблюдават в по-мрачните и влажни дни. Някои от видовете се излюпват на дъното и субимагото се издига към повърхността, докато други напускат обвивката си на самата водна повърхност. Субимагото се задържа дълго на водния слой, носейки се по течението преди да отлети – това е причината за масовите имитации на BWO и риболова с тях като сухи мухи и имърджъри.
       
Имитации :      

стадий
модел
кука, цвят
Nymph
Hares Ear,
Pheasant Tail,
A.P.Nymph (Andre Puyans , All Purpose nymph )
John Barr's BWO Emerger

14-22
Dark brown, brown-olive

Emerger

RS2, WD 40
Floating Nymph
Muller emerger

16-22
Olive, Olive-brown
Dun
Parachute Baetis,
Sparkle Dun,
Comparadun,
No Hackle,
Thorax Dun
16-22
Olive, Olive-brown
Spinner

Rusty Spinner

12-22
Olive-brown, red-brown
Емърджърите като RS2, WD 40 и т.н модели са особено актуални в момента на излюпването, защото често рибите се хранят непосредствено под повърхността на водата. Трябва да отбележим и мокрите мухи като алтернатива, защото някои от видовете отлагат яйцата си на подводни предмети и при тях спинърите периодично се потапят във водата при снасянето на яйцата си. Малките номера куки се подразбират според съответния размер на насекомите.
 

Всички снимки са авторски и ползването им е нежелателно без съответното разрешение

Copyright © Lurebg
2005 - 2015