Семейство Хептагенииди
Family
Heptageniidae
 


Семейство Heptageniidae
(March Browns, Cahills, Quill Gordons)

Обща характеристика, морфология и биология

Heptageniidae (Синоним: Ecdyonuridae) е семейство еднодневки с около 500 описани вида, главно с разпространение в Северното полукълбо. Безспорно сем. Heptageniidae е най-известното и значимо семейство еднодневки. Като цяло това са до известна степен малки еднодневки с две опашни нишки. Крилата им обикновено са прозрачни с добре видимо жилкуване, въпреки че са познати и видове с леко оцветени крила. Както при повечето еднодневки, мъжките имат големи сложни очи, които обаче не са разделени на горна и долна част (групата се отнася към еднодневките с плоски глави и гръбо-коремно сплескано тяло). Хептагениидите се размножават главно в бързо-течащи потоци и реки, но някои видове могат да преживяват и в спокойни води. Нимфите обикновено са с тъмно оцветяване. Те използват разнообразни източници на храна. Измежду тях има и хищници.

  Особености:
• тяло - силно сплеснато дорзо-вентрално
• широки глава, торакс и бедра на краката
• дорзално разположени очи
• седем двойки трахейни хриле, всяка от които се състои от плоска/тънка пластинка
и обикновено отделно снопче нишки
• ларвите прилепват към камъните и по-големите скални късове по езерните брегове и
в потоците и реките

 

 

 

Представители:

  • род. Epeorus
  • род Ecdyonurus
  • род Rhithrogena
  • род Heptagenia
  • род Electrogena
 
Имитации :
Като имитация на нимфите напълно отговаря заешката нимфа с натурален или оливокафеникав цвят. Куки от номера 12 до 8, с или без златна глава или златист риб. Утежнените нимфи са необходими за облавяне на участъците с бързо течение до самото дъно, където е естественото местообитание на епеоруса. Сухите мухи включват имитациите на семейство хептагении с относително по-големи сивозелени, жълтокафяви и червеникави майски мухи с видимо изразено начле - няване на тялото – модели като вездесъщия Quill Gordon, Quill Body Parachute , CDC Brown Dun , тип Quil body CDC и т.н. Интерес представлява риболова с мокра муха ( със задържане до издигане към повърхността ) по време на люпене на епеоруса поради спецификата на процеса при тази муха. Торакса може да се направи с CDC дъбинг захлупен с Raffia wing като така се пресъздава газовото мехурче на субимагото.


 

Всички снимки са авторски и ползването им е нежелателно без съответното разрешение

Copyright © Lurebg
2005 - 2015