Нимфи на еднодневки ( майски мухи )

река Черни / Бели Вит
река Искрецка
14.05.2005 г - Family Heptageniidae
13.05.2006г. Family Baetide - Swimming nymphs
03.04.2010 г. - Epeorus sylvicola
 
12.08.2006г. - Family Heptageniidae
Family Baetide - Swimming nymphs
03.04.2010 г. - Genus Baetis - Baetis alpinus
 
река Златна Панега
река Искрецка
22.04.2005г - Genus Ephemerella
Genus Ecdyonurus
03.04.2010 г. Genus Ecdyonurus
 
04.03.2007г. - Baetis nymph - BWO
Baetis nymph - Swimming nymphs
21.03.2010 г. Genus Ecdyonurus
04.03.2007г Baetis Nymph - BWO
Baetis Nymph - BWO
01.02.2009 г. Genus Ecdyonurus
река Искър - над Пасарел
02.02.2008 г. Baetis Nymph - BWO
Baetis Nymph - BWO
11.04.2010 г. Genus Rhithrogena
02.02.2008 г. Genus Ecdyonurus
Genus Ecdyonurus
11.04.2010 г. Epeorus sylvicola
горното течение на р.Видима
30.04.2006 г. Family Heptageniidae - Genus Rhithrogena
Genus Rhithrogena
11.04.2010 Habroleptoides confusa

 
река Драговищица
 
16.09.2007г. - Genus Ecdyonurus
Family Oligoneuriidae - Oligoneuriella rhenana
 
 
 
04.08.2007 Oligoneuriella rhenana
04.08.2007 Oligoneuriella rhenana
 
 
 
14.06.2009 - Epeorus sylvicola - Clinger Nymph
14.06.2009 - Еphemera danica - Burrower Nymph