Възли

свързване на
шнур с лидер

(J. Castwell )

свързване на
шнур с лидер

(in line glue)Свързване на лидер с типет

 Мухарският риболов е невъзможен без необходимите познания как да построим риболовната линия - връзката на мухата към типета, отделните части на лидера и естествено лидера към мухарския шнур. Има десетки описани начини за това , но тук ще се спра на няколко надеждни и доказали се в практиката възли. Не рядко неправилно избраният или лошо направен възел е причина за доста разочарования по време на риболов.

 

 

 


Един от препоръчваните възли за свързване на мухата към типета е този на немеца Edgar Pitzenbaue , добил популярност като

Възел на Питцен
който практически дава 98% - 100 % здравина на връзката ( съответсваща на здравина на влакното) .Той е лесен за вързване и се ползва с тънки и средно дебели типети.

Ето примерна схема на отделните етапи :

 

Варианти на същия възел :Още един също добър възел - San Diego Knot

Надеждни възли за свързване на лидера с типета

Blood Knot

обикновен
Uni Knotподобрен Uni Knot витките от
по-тънкото влакно се правят със сдвоен край


Surgeon Knot