Насекоми
Изкуствени мухи
fly patterns


 

 

Риболовът с изкуствена муха и шнур се базира изцяло на изкуствени примамки, което може би го прави най-оригиналния и емоционален метод за риболов. Мухарството е философия и по отношението към природата. Борбата за екологична чистота и опазване на рибата трябва да са фундаментът на етичния кодекс за всеки спортен риболовец. Неделима част от мухарския риболов е направата на изкуствени мухи с които се лови. Имитацията на съответно насекомо, повече или по-малко наподобяваща истинското, е особено важна за успешен улов. При тези имитационни, наричани още силуетни модели, се цели да се пресъздаде естественият силует на падналото насекомо във водата и така да се предизвика атака на рибата. Основен елемент при изработката на изкуствените мухи е, те да притежават така наречените „тригери” (характерни белези на даденото насекомо), предизвиквайки предпочитанията на рибата към него.

Познанията за видовете насекоми, обитаващи в и около водните басейни в съответната географска област, са от особено значение при изработката на един или друг модел изкуствена муха. Мухата за риболов се избира според сезона, моментното наличие на вида насекоми около водоема и естествено - видът риба, която ще се лови. За да се предизвика атака на рибата мухата трябва да е със съответната големина, цвят и силует, които максимално да се доближават до проекцията във водата на живото насекомо. При риболов в по-бързи води моделите може да са по-опростени, докато в бавна или неподвижна вода моделите са с повече елементи, имитиращи в по-висока степен истинското насекомо.

Стандартното оборудване се състои от мухарска пръчка, макара и шнур, които са въпрос на личен избор на риболовеца. Целта е да се подаде мухата на желаното място по необходимия начин, за да имитира максимално падащо насекомо във водата. За правилната презентация на мухата са от значение, както кастинг умението на мухаря, така също оптималния лидер и типет за съответния шнур, големината на мухата и условията при които се лови. Това е особено важно при риболов със сухи мухи и при капризно кълване.

Лидерът представлява мoнoфиламентно влакно, плавно изтъняващо от шнура към типета, придаващо енергията при завятане от шнура към мухата. Типетът е последният сегмент от линията след лидера, за който е привързана самата муха. Съществуват различни готови конусни лидери със най-различна дължина и преход, съответстващи на дължината на пръчката, вида шнур, типа муха и условията на водоема. Друг вид са плетените или т. нар. „сукани ” лидери, представляващи конус изплетен от тънки сегменти влакно от начало до край. Често в практиката се използват ръчно направени лидери от свързани по между си различни по дължина парчета влакно с плавно намаляващо сечение. Главният им минус е наличието на възли по линията.

Примерен размер на типета спрямо големината на куката
Кука №
6 – 8
10 – 12
14 – 16
18 – 20
22 – 26
D на типета в мм
0,18 – 0,16 0,16 – 0,14 0,14 – 0,12 0,12– 0,10 0,08

Колко мухи да имаме в кутията си ? Това е въпрос на личен избор и възможности – тук ще се спра на минималния набор необходим за старт в мухарския риболов. Условно разделяме мухите на пет групи :

•  Имитации на майски мухи
•  Имитации на ручейници
•  Имитации на перли (стоунфлайз)
•  Имитации на комари
•  Имитации на земни насекоми (скакалци, мравки, оси и т. н.)


Освен по характерните форма и силует, мухите от отделните групи се различават по интензивността и цвета на окраската – светли и тъмни – като най-честите цветове са сивкавокафявите, жълтокафявите и зеленикавочерните. Разбира се, повечето от изброените имат и подводни форми – нимфи и пупи, които също са много резултатни в редица ситуации. Интерес представляват и имитациите на излюпващо се насекомо в момента (емърджър). Приема се, че основното меню на рибите е от подводни форми на насекомите и едва 10% от летящи . Въздрастните екземпляри не пропускат в менюто си и други водни организми като рачета и малки рибки.
Да не забравяме накрая, че единствено рибите на практиката показват правилният ни избор.
 
Всички снимки са авторски и ползването им е нежелателно без съответното разрешение

Copyright © Lurebg
2005 - 2017